Skip to main content Skip to search

Računovodske storitve in svetovanje prilagojeno za mikro in mala podjetja

Vnesite svoje podatke za hitri izračun ponudbe

security code
Pošlji

NAVADNI S.P. ALI S.P. NORMIRANEC

V letu 2018 so se poostrili predpisi za S.P. NORMIRANCE, saj so bile sprejete določene zakonske spremembe, ki jih predpisuje Zakon o dohodnini (ZDoh-2S) in Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O).

Tudi NORMIRANCI morate poznati, kakšne so vaše obveznosti glede vodenja poslovnih knjig, saj morate znati izstaviti račun, obračunati mesečne prispevke, voditi evidence kot je npr., register osnovnih sredstev, poznati roke za oddajo različnih dokumentov, ki jih ne smete zamuditi, itd..

»Navadni« S.P. oz., ugotavljanje davčne osnove na podlagi DEJANSKIH odhodkov in ugotavljanjem davčne osnove na podlagi NORMIRANIH odhodkov temelji na več faktorjih.

Glavni razliki med NORMIRANCEM in NAVADNIM S.P., sta v ugotavljanju davčne osnove. Pri navadnem S.P.-ju se davčna osnova ugotavlja tako, da se od vseh prihodkov odštejejo odhodki, pri NORMIRANEM S.P.-ju pa se od vseh prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov.

S.P. NORMINRAEC ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem 80-odstotnih normiranih odhodkov, če njihovi prihodki niso višji kot 50 tisoč evrov (velja za popoldanske s.p. brez zaposlenih) oziroma 100 tisoč evrov za tiste davčne zavezance, ki bodo v davčnem letu vsaj 5 mesecev prijavljeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas ali pa imeli zaposleno osebo za vsaj 5 mesecev za polni delovni čas. Davčna stopnja je 20-odstotna oz., povedano drugače, obdavčitev normiranca znaša 4-odstotke od vseh ustvarjenih prihodkov.

PRI ODLOČITVI KAJ IZBRATI JE POTREBNO UPOŠTEVATI:
– Ali se ukvarjate s storitveno dejavnost ali s prodajo blaga
– Višina letnih prihodkov
– Število zaposlenih
– Možnost uveljavljanja olajšav

Za vse podrobnosti in točnem izračunu, da se boste odločili pravilno, glede na vaše poslovanje, pokličite v podjetje EUROBILANS D.O.O. in vse vam bomo obrazložili in pojasnili na praktičnem primeru.

Računovodske storitve

Temeljimo na dejstvu, da so dobre računovodske storitve, hitr odziv, dober nasvet ter prihranek dragocenega časa, skrbi in denarja vodilo do uspeha. Pred pričetkom sodelovanja radi spoznamo poslovne partnerje, da se jim lažje prilagodimo.

Davčno svetovanje

Davčna politika je v praksi nepogrešljivi del računovodske funkcije podjetja. V našem podjetju opravljamo vrhunske računovodske storitve. Te so vrhunske, saj smo učinkovito usmerjeni v poslovanje in davčno zakonodajo, saj poznamo vse prakse, ki so nujno potrebne za doseganje optimalnega rezultata podjetja.

Ustanovitev podjetja

Ste se tudi vi odločili, da stopite na samostojno pot, ali pa da svoje obstoječe podjetje preimenujete v drugo obliko (d.o.o., d.n.o., ..). Preden ustanovite podjetje, se morate najprej odločiti za primerno pravnoorganizacijsko obliko, ki najbolj ustreza vašemu poslovanju.

Računovodske novosti

Nova lestvica za odmero dohodnine

Več o novi lestvici in splošnih olajšavah si lahko preberete na tej povezavi ->

 

Nova lestvica za odmero dohodnine

Več o spremembah Zakona o minimalni plači si lahko preberete na povezavi ->

Nova lestvica za odmero dohodnine

Z letom 2020 bo prišlo do spremembe pri obdavčitvi najemnin, ki jih prejmejo fizične osebe za oddajanje svojega premoženja v najem. Davčna stopnja se poveča iz 25% na 27,5%, po drugi strani pa se povečajo normirani stroški iz 10% na 15%. Če oddajate premoženje v najem, preverite, za koliko se vam bo povečal davek. Več preberite  tukaj ->

STRANKE KI NAM ZAUPAJO