Skip to main content Skip to search

Davčno svetovanje

DAVČNO SVETOVANJE

Davčna politika je v praksi nepogrešljivi del računovodske funkcije podjetja. V našem podjetju opravljamo vrhunske računovodske storitve, saj smo učinkovito usmerjeni v poslovanje in davčno zakonodajo, saj poznamo vse prakse, ki so nujno potrebne za doseganje optimalnega rezultata podjetja. Davčno svetovanje zajema načrtovanje davčne politike, kar pomeni, da skozi celotno leto sledimo predpisom, ki pripomorejo, da vam pomagamo zmanjšati davčne obveznosti na raven, ki jih predpisi dopuščajo.

Zastopanje v davčnih inšpekcijskih kontrolah

Inšpekcijski pregled za vse nas običajno pomeni precej stresen dogodek. V glavi imamo, da bo inšpektor odkril, da dela zavezanec kaj narobe, naokrog kroži stavek, da inšpektor vedno kaj najde. V takem inšpekcijskem pregledu velikokrat ljudi skrbi, ker ne poznajo postopka, kar pomeni, da z nekaj znanja o davčnem nadzoru lahko poskrbimo, da davčni nadzor poteka korektno in so vsakršne skrbi odveč.

S pravočasnim in kvalitetnim pristopom davčnega svetovanje vam lahko prihranimo čas in denar na sledeč način:

  • Pred prihodkom davčnega inšpektorja pregledamo poslovanje in področja, ki bodo predmet davčnega postopka
  • Tekom postopka posredujemo vse potrebne podatke in informacije
  • Skupaj z vami pripravimo morebitne pripombe za sporne zaključke inšpekcijskega pregleda

Preventivni davčni pregled

Preventivni davčni pregled je namenjen kontrolni obravnavi poslovnih dogodkov s strani podjetnika in s strani davčnih nadzornih organov, saj pri obračunavanju in plačevanju posameznih vrst davkov lahko pride do posameznih razhajanj. S preventivnim davčnim pregledom pravočasno, že med poslovnim letom  zagotovimo optimalno davčno obremenitev, da odpravimo davčne  nepravilnosti v računovodskih evidencah, ki pripomorejo k boljšemu poslovnemu rezultatu podjetnika.

Svetovanje v davčnem pregledu obsega naslednje storitve:

  • Pregled davka od dohodka pravnih oseb
  • Pregled davka iz dejavnosti
  • Pregled davka na dodano vrednost
  • Preverimo kritična področja, ki so največkrat predmet inšpekcijskega postopka
  • Pregled poslovnih dogodkov, ki imajo bistven vpliv na izkaz poslovnega izida
  • Seznanjanje z davčnimi novostmi v davčni zakonodaji